(Xây dựng) – Ngày 29/1, tại Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, Bí thư Thành ủy Uông Bí Nghiêm Xuân Cường được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Bí thư Thành ủy Uông Bí Nghiêm Xuân Cường được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh
Các đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh tiến hành bỏ phiếu bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 29/1/2024, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV tổ chức Kỳ họp thứ 17 để thảo luận, quyết nghị một số nội dung thuộc thẩm quyền, gồm: Thảo luận, thực hiện quy trình bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh; miễn nhiệm và bầu Ủy viên UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời, xem xét thực hiện quy trình miễn nhiệm Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Quảng Ninh thực hiện quy trình bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh để đảm bảo số lượng Phó Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định. Đồng thời, HĐND tỉnh Quảng Ninh cũng đã thực hiện quy trình miễn nhiệm Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 do được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh; miễn nhiệm và bầu một số Ủy viên UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo quy định của pháp luật.

Theo đó, các đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành bỏ phiếu bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nghiêm Xuân Cường, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Uông Bí. Kết quả, ông Nghiêm Xuân Cường đã trúng cử giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100% đại biểu triệu tập có mặt tại kỳ họp.

Bí thư Thành ủy Uông Bí Nghiêm Xuân Cường được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh
Tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nghiêm Xuân Cường và Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Huệ trúng cử Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, nhận hoa chúc mừng.

Trước đó, thực hiện Quy định số 80-QĐ/TW ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự 5 bước. Tại các hội nghị, 100% đại biểu triệu tập có mặt đều thống nhất giới thiệu ông Nghiêm Xuân Cường, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Uông Bí bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh cũng tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Nguyễn Thị Huệ, Chánh Thanh tra tỉnh với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100% đại biểu triệu tập có mặt tại kỳ họp.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện quy trình miễn nhiệm Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh đối với bà Nguyễn Thị Huệ, nguyên Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã được điều động bổ nhiệm và bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh; miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phạm Xuân Đài, nguyên Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Quảng Ninh.

Tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký khẳng định tầm quan trọng của công tác cán bộ, là khâu “then chốt của then chốt” để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra. Năm 2024 cũng là năm tỉnh Quảng Ninh xác định tạo đột phá về công tác cán bộ đặt trong tổng thể nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng chính quyền địa phương liêm chính, hành động, phục vụ, thực sự “của dân, do dân, vì dân”. Tỉnh Quảng Ninh chủ động chuẩn bị vững chắc, từ xa, từ sớm đội ngũ cán bộ cho nhiệm kỳ 2025 – 2030 (2026 – 2031) bảo đảm sự chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ cán bộ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

jun88

jun88

789win

12Bet

Sex

789win

789win