(Xây dựng) – UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định về việc ủy quyền thực hiện ký kết hợp đồng đối với dự án Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

Bình Dương uỷ quyền các Sở ký kết hợp đồng dự án Đầu tư PPP
Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương được thực hiện ký kết hợp đồng đối với dự án thuộc lĩnh vực cấp nước sạch, thoát nước và xử lý nước thải.

Theo đó, ủy quyền cho Sở Giao thông vận tải thực hiện ký kết hợp đồng đối với dự án thuộc lĩnh vực giao thông vận tải; Sở Công Thương thực hiện ký kết hợp đồng đối với dự án thuộc lĩnh vực lưới điện, nhà máy điện, trừ nhà máy thủy điện và các trường hợp Nhà nước độc quyền theo quy định của Luật Điện lực; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện ký kết hợp đồng đối với dự án thuộc lĩnh vực thủy lợi.

Sở Xây dựng thực hiện ký kết hợp đồng đối với dự án thuộc lĩnh vực cấp nước sạch,thoát nước và xử lý nước thải; Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện ký kết hợp đồng đối với dự án thuộc lĩnh vực xử lý chất thải; Sở Y tế thực hiện ký kết hợp đồng đối với dự án thuộc lĩnh vực y tế; Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện ký kết hợp đồng đối với dự án thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thực hiện ký kết hợp đồng đối với dự án thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện ký kết hợp đồng đối với dự án thuộc lĩnh vực hạ tầng công nghệ thông tin.

UBND tỉnh Bình Dương ủy quyền thực hiện ký kết hợp đồng đối với các dự án PPP thuộc thẩm quyền phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, chủ trương đầu tư của HĐND tỉnh.

Thời gian ủy quyền ký kết hợp đồng đối với các dự án PPP từ ngày 01/02/2024 – 30/12/2026. Trường hợp nhiệm kỳ UBND tỉnh khóa X (2021-2026) kết thúc trước 31/12/2026 thì thời hạn ủy quyền được tính đến hết ngày kết thúc nhiệm kỳ của UBND tỉnh khóa X (2021-2026).

Hợp đồng dự án đầu tư theo phương thức PPP sử dụng con dấu của cơ quan ký kết theo quy định.

Đối với các dự án PPP đang triển khai thực hiện điều chỉnh hợp đồng sẽ do lãnh đạo UBND tỉnh phụ trách khối ký kết theo Quyết định phân công công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

jun88

jun88

789win

12Bet

Sex

789win

789win