Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp đảm bảo đúng số lượng, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, nâng cao vị thế của doanh nghiệp trên thị trường, trong khuôn khổ triển khai Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh đã lựa chọn, hỗ trợ cho 05 Hợp tác xã sản xuất hàng đóng gói sẵn triển khai xây dựng và áp dụng Chương trình đảm bảo đo lường gồm Hợp tác xã Chè an toàn Khe Cốc, Hợp tác xã Chè La Bằng, Hợp tác xã Tuyết Hương sản xuất các sản phẩm chè; Hợp tác xã Miến Việt Cường sản xuất các sản phẩm miến; Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Hồng Kỳ sản xuất các sản phẩm tương.

TS Phạm Quốc Chính – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên trao Bản công bố sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn cho các HTX ngày 16/01/2024. 

Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên tiến hành khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về công tác đảm bảo đo lường đồng thời dự kiến hiệu quả đạt được.

Nội dung chính của nhiệm vụ, giải pháp chương trình là xây dựng phương pháp đo, thử nghiệm, kiểm tra đối với lượng của hàng đóng gói sẵn; xây dựng phương pháp kiểm tra, hiệu chuẩn nội bộ phương tiện đo; tổ chức đào tạo, hướng dẫn về đảm bảo đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn; tổ chức đánh giá nội bộ lượng của hàng đóng gói sẵn theo quy trình đánh giá điều kiện sử dụng dấu định lượng ĐLVN 326:2015; xây dựng hồ sơ công bố sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn cho một số sản phầm chè, miến, tương do hợp tác xã sản xuất.

Trên cơ sở đó, hợp tác xã phê duyệt Chương trình đảm bảo đo lường theo quy định tại Quyết định số 510/QĐ-BKHCN ngày 17/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ để triển khai thực hiện.

Hình ảnh dấu định lượng HĐGS: V 1 kg.

Sau thời gian triển khai chương trình đảm bảo đo lường, đến nay hợp tác xã đã công bố sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn và được Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên tiếp nhận theo quy định tại Thông tư số 21/2014/TT-BKHCN ngày 15/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Đây là 05 Hợp tác xã đầu tiên tại tỉnh Thái Nguyên công bố sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn.

  Trung DũngTrả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

jun88

jun88

789win

12Bet

Sex

789win

789win