EVNGENCO1 kêu gọi toàn thể cán bộ, công nhân viên và người lao động tập trung mọi nỗ lực, bảo đảm cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội
EVNGENCO1 kêu gọi toàn thể cán bộ, công nhân viên và người lao động tập trung mọi nỗ lực, bảo đảm cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế – xã hội

Phong trào hướng tới khơi gợi tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm, chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thách thức, phát huy kết quả đã đạt được trong năm 2023 để bứt phá trong năm 2024 với bối cảnh nền kinh tế dự báo tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức.

Theo đó, EVNGENCO1 kêu gọi toàn thể cán bộ, công nhân viên (CBCNV) và người lao động tập trung mọi nỗ lực, bảo đảm cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế – xã hội; nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và năng suất lao động…

Cụ thể, EVNGENCO1 đặt mục tiêu phải bảo đảm vận hành sản xuất điện an toàn, ổn định và đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống; đảm bảo cung ứng đủ nhiên liệu cho sản xuất điện; hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư các dự án nâng cấp, cải tạo phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh; tiếp tục triển khai nghiên cứu và xúc tiến đầu tư các dự án nguồn điện mới theo quy hoạch được duyệt; bảo đảm chất lượng và tiến độ thi công các dự án đang triển khai… Trong đó, mục tiêu trọng tâm là tổng sản lượng điện sản xuất của toàn Tổng công ty đạt 34.719 triệu kWh theo Kế hoạch cung cấp điện năm 2024 được Bộ Công Thương phê duyệt.

Để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, Tổng công ty sẽ chỉ đạo các đơn vị tập trung giải quyết các vướng mắc, triển khai hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ, bao gồm 8 nhóm giải pháp, gồm: (i) Bảo đảm hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh; (ii) Bảo đảm tiến độ, chất lượng đầu tư xây dựng các dự án, công trình; (iii) Công tác tổ chức nhân sự, tiền lương, đào tạo; (iv) Bảo đảm hiệu quả tài chính, giá thành; (v) Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp; (vi) Bảo đảm tiến độ cổ phần hoá và thoái vốn; (vii); Bảo đảm hiệu quả chuyển đổi số; (viii) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng.

Với các đơn vị, Tổng công ty yêu cầu phải bám sát nhiệm vụ, kế hoạch được giao. Thủ trưởng các đơn vị phối hợp với công đoàn đồng cấp xây dựng chương trình, xác định rõ mục tiêu, phạm vi, đối tượng, đề ra các chỉ tiêu và nội dung thi đua cụ thể, phù hợp với thực tế, nhiệm vụ chính trị của đơn vị và có tính khả thi để phát động thi đua tại đơn vị; tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả phong trào, đề xuất khen thưởng, nhân rộng các cá nhân điển hình tiên tiến.

Tổng giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty kỳ vọng với sự tích cực hưởng ứng phong trào thi đua, phát huy tinh thần lao động sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức của CBCNV và người lao động, Tổng công ty sẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2024, góp phần hoàn thành kế hoạch 5 năm 2021 – 2025 của Tổng công ty.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

leo

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

789win

12Bet

789win

789win