Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) vừa ban hành thông báo kết luận thanh tra (KLTT, số 804/TB-BTNMT) việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Nhiều hạn chế, sai sót

Còn nhiều vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên môi trường tại tỉnh Đồng Nai -0
Dự án của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG tại tỉnh Đồng Nai đang vướng nhiều sai phạm. Ảnh: Quang Phương.

Bộ TN-MT đã tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật về TN-MT của UBND tỉnh Đồng Nai và việc chấp hành pháp luật đất đai của UBND Nhơn Trạch, Long Thành, Long Khánh. Thời kỳ thanh tra đối với từng nội dung có thể từ 1.1.2014 đến 1.1.2022 hoặc 1.1.2019 đến thời điểm thanh tra.

Theo thông báo KLTT về quản lý đất đai: UBND tỉnh Đồng Nai ban hành văn bản quy phạm pháp luật về diện tích tối thiểu đất nông nghiệp để tách thửa đất (tại thời điểm năm 2014 và 2016) khi pháp luật đất đai chưa giao cho UBND cấp tỉnh quy định; Quy định không bồi thường mà chỉ hỗ trợ đối với trường hợp sử dụng đất trước ngày 1.7.2004 mà tại thời điểm bắt đầu sử dụng đất không có các hành vi vi phạm là không đúng quy định của pháp luật đất đai.

UBND tỉnh Đồng Nai chỉ định chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng khu dân cư theo quy hoạch để thực hiện giao đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, không đúng quy định của pháp luật đất đai; Xác định tên người sử dụng đất khi thu hồi đất chưa đúng với thực tế sử dụng; Nội dung của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa thống nhất với quy hoạch đô thị.

Còn nhiều vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên môi trường tại tỉnh Đồng Nai -0
Trong lĩnh vực khoáng sản, tỉnh Đồng Nai cũng đang có nhiều tồn tại, hạn chế

UBND TP Long Khánh, huyện Nhơn Trạch, huyện Long Thành trong chỉ đạo thực hiện việc tách, hợp thửa đất còn nhiều tồn tại. UBND Nhơn Trạch cho phép hộ gia đình cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất đất nông nghiệp sang đất ở, có một số hồ sơ còn thiếu văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất ở.

Về khoáng sản, UBND tỉnh Đồng Nai cho phép: Công ty TNHH MTV Đồng Tân, Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản chưa đúng với quy định về điều kiện được chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản.

UBND tỉnh Đồng Nai chậm phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với Giấy phép khai thác khoáng sản số 1275/GP-UBND ngày 27.5.2011 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa từ năm 2014 đến tháng 6.2016 chưa đúng quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản tại Quyết định số 2511/QĐ-UBND ngày 25.7.2018 đối với Giấy phép khai thác khoáng sản số 1873/GP-UBND ngày 27.6.2016 của Công ty Trường Trường Phát JP (các năm 2014, 2015 và 6 tháng đầu năm 2016) không đúng đối tượng phải nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

Về bảo vệ môi trường, Ban Quản lý các khu công nghiệp thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường thông qua việc lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức thay vì họp hội đồng, chưa phù hợp với quy định của pháp luật.

Về đo đạc và bản đồ: Việc quản lý chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ còn để xảy ra tình trạng Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất còn thiếu chữ ký và tên chủ sử dụng đất liền kề, Sổ mục kê đất đai có nhiều thửa đất còn thiếu tên chủ sử dụng đất; việc lưu trữ dữ liệu, hồ sơ, tài liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ bị phân tán nhiều địa điểm khác nhau.

Kiến nghị xử lý nhiều vấn đề liên quan đến các dự án bất động sản

Còn nhiều vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên môi trường tại tỉnh Đồng Nai -0
Một dự án của Công ty Cổ phần Long Thành Riverside. Ảnh: Quang Phương.

Bộ TN-MT kiến  nghị UBND tỉnh Đồng Nai chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, đưa công tác này vào nền nếp, nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Tổ chức kiểm điểm và chỉ đạo các Sở, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xảy ra các tồn tại; trên cơ sở đó có hình thức xử lý phù hợp với quy định của pháp luật đối với các tập thể, cá nhân liên quan. Đồng thời có biện pháp khắc phục có hiệu quả những tồn tại nêu trên.

Chỉ đạo xử lý việc giao đất cho Công ty Cổ phần Long Thành Riverside thực hiện Dự án đầu tư xây dựng khu dân cư theo quy hoạch không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, không đúng quy định tại Điều 118 Luật Đất đai.

Chỉ đạo thực hiện xử lý đối với Công ty Cổ phần Đầu tư LDG trong việc chậm tiến độ xây dựng các công trình theo dự án đầu tư và Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Quang Vinh chậm quá 12 tháng liên tục không đưa đất được giao thực hiện dự án vào sử dụng, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo UBND các huyện, thành phố: Dừng ngay việc các hộ dân hiến, tặng, trả lại quyền sử dụng đất cho Nhà nước để sử dụng vào mục đích xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật trong các thửa đất xin tách thửa nhưng không phù hợp với quy định

Về khoáng sản, Bộ TN-MT kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo Sở TN-MT trình UBND tỉnh phê duyệt việc tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đúng đối tượng phải nộp theo quy định; Đôn đốc các tổ chức khai thác khoáng sản thực hiện đầy đủ nghĩa về tài chính theo quy định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

jun88

jun88

789win

12Bet

Sex

789win

789win