Quỹ hỗ trợ đầu tư có chức năng hỗ trợ, thu hút nhà đầu tư chiến lược, tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp trong nước đối với một số lĩnh vực khuyến khích đầu tư. Ảnh: Việt Hưng
Quỹ hỗ trợ đầu tư có chức năng hỗ trợ, thu hút nhà đầu tư chiến lược, tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp trong nước đối với một số lĩnh vực khuyến khích đầu tư. Ảnh: Việt Hưng

Bộ KH&ĐT cho biết, tại Nghị quyết số 110/2023/QH15, Quốc hội đã đồng ý chủ trương, giao Chính phủ trong năm 2024 xây dựng Dự thảo Nghị định quy định về thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ đầu tư từ nguồn thu thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu và các nguồn hợp pháp khác để ổn định môi trường đầu tư, khuyến khích, thu hút các nhà đầu tư chiến lược, các tập đoàn đa quốc gia và hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước đối với một số lĩnh vực cần khuyến khích đầu tư.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ KH&ĐT đã xây dựng Dự thảo Nghị định. Theo Dự thảo, Quỹ hỗ trợ đầu tư là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, có chức năng hỗ trợ đầu tư, khuyến khích, thu hút đầu tư tại Việt Nam, do Thủ tướng Chính phủ thành lập.

Quỹ là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Tài chính, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng thương mại hoạt động hợp pháp tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Nguyên tắc hoạt động của Quỹ là không vì mục đích lợi nhuận; Quỹ chịu trách nhiệm trong phạm vi hỗ trợ của mình; hỗ trợ đúng đối tượng và đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định.

Mục tiêu hoạt động của Quỹ là: ổn định môi trường đầu tư; khuyến khích, thu hút các nhà đầu tư chiến lược, tập đoàn đa quốc gia và hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước đối với một số lĩnh vực cần khuyến khích đầu tư.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

jun88

jun88

789win

12Bet

Sex

789win

789win