(Xây dựng) – Trong năm 2023, kinh tế quận Lê Chân tiếp tục đà phát triển, các chỉ tiêu kinh tế đều đạt mức tăng trưởng bình quân cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt trên 946 tỷ đồng, bằng 103% dự toán thành phố giao, tăng 4% so cùng kỳ.

Lê Chân (Hải Phòng): Hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội
Quận Lê Chân xác định chủ đề năm 2024 là “Tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách – Quản lý đất đai, đô thị – Thực hiện Chuyển đổi số”.

Năm 2023 là năm bản lề có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XIV, trong năm tình hình thế giới và trong nước có nhiều biến động, nhiều chính sách thay đổi ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội. Song với quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, năm 2023, quận Lê Chân ước hoàn thành 21/21 chỉ tiêu thành phố giao, trong đó có một số nhiệm vụ hoàn thành vượt mức; ước hoàn thành 20/21 chỉ tiêu quận phấn đấu. Kinh tế xã hội quận tiếp đà phát triển; một số sắc thuế tăng cao so với cùng kỳ; chủ đề năm được tập trung chỉ đạo đạt kết quả tốt. Văn hóa xã hội có nhiều khởi sắc; quốc phòng – an ninh được đảm bảo, giữ vững địa bàn, không để phát sinh điểm nóng. Quận tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án, đã hoàn thành dứt điểm một số dự án theo chỉ đạo của thành phố.

Tình hình tế – xã hội quận Lê Chân tiếp tục ổn định và phát triển, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 438,9 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch, tăng 4% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hoá ước đạt 31.362,9 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch, tăng 16% so với cùng kỳ. Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt 4.794,1 tỷ đồng, đạt 100 % kế hoạch; tăng 14% so với cùng kỳ.

Tổng thu thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 946,125 tỷ đồng, bằng 103% dự toán thành phố giao, 89% kế hoạch quận xây dựng, tăng 4% so với cùng kỳ. Trong đó thu ngoài quốc doanh ước đạt: 415,327 tỷ đồng, đạt 115% kế hoạch thành phố giao, đạt 108,5% kế hoạch quận xây dựng, tăng 10% so với cùng kỳ.

Chi ngân sách đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Ước thực hiện chi ngân sách năm 2023 đạt 605,608 tỷ đồng, bằng 102% kế hoạch thành phố, bằng 95% kế hoạch quận xây dựng.

Công tác giải ngân vốn đầu tư công, ước thực hiện năm 2023 nguồn phân cấp: 116,051/127,374 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 91% kế hoạch. Trừ kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng và đầu tư cơ sở hạ tầng thì kinh phí giải ngân đạt 116,051/116,051 tỷ đồng, đạt 100%. Giải ngân nguồn vốn đầu tư công do thành phố bố trí cho các dự án thành phố là 48,064/48,064 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 100%.

Công tác quản lý đô thị được chú trọng, công tác quản lý quy hoạch, kiến trúc, quận Lê Chân đã lập 08 đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 quận Lê Chân đến năm 2025 phục vụ các dự án phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, trong đó đã được UBND thành phố phê duyệt 02 đồ án, 06 đồ án đang triển khai thực hiện. Phê duyệt 14 đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 phục vụ các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn.

Công tác cấp phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng cơ bản đảm bảo theo quy định của pháp hiện hành, các công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng về cơ bản đều có giấy phép và thi công đúng giấy phép được cấp; số lượng công trình vi phạm giảm dần cả số tuyệt đối và so với tổng số công trình xây dựng trên địa bàn.

Thực hiện cấp phép xây dựng cho 800 trường hợp; tổng diện tích sàn khoảng 180.000m2; thu thuế xây dựng tư nhân khoảng 7 tỷ đồng. Phát hiện và xử lý kịp thời công trình vi phạm không phép, khắc phục hậu quả đối với 100% công trình vi phạm.

Tiếp tục triển khai tốt Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn thành phố. Phối hợp Thanh tra Sở Xây dựng tăng cường kiểm tra công tác trật tự xây dựng trên địa bàn quận.

Chỉ đạo xử lý tháo dỡ và mở lối thoát hiểm thứ 2 cho 445 trường hợp nhà lắp dựng biển quảng cáo, khung sắt gây ảnh hưởng an toàn phòng cháy chữa cháy; tổ chức tháo dỡ triệt để 140 “chuồng cọp, lồng sắt” lắp dựng trái phép không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ trên địa bàn.

Đặc biệt, trên địa bàn quận Lê Chân có nhiều dự án quan trọng của thành phố cho nên công tác giải phóng mặt bằng được chỉ đạo quyết liệt với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị quận. Quận xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/QU ngày 3/8/2023 của Ban Thường vụ Quận ủy về tăng cường công tác giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các dự án trên địa bàn quận năm 2023.

Lê Chân (Hải Phòng): Hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội
Quận Lê Chân đang vươn mình bứt phá với hàng loạt dự án đang được triển khai.

Năm 2023, UBND quận thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đối với 05 dự án, đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đối với 2 dự án (TM15 và Đê tả Lạch Tray), tích cực triển khai công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án còn lại. Kết quả, đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: 46 hộ dân, diện tích 4.805,3m2. Phê duyệt phương án tái định cư 12 hộ/ 12 lô đất. Giao đất ở tái định cư cho 09 hộ dân; bố trí nhà tạm lánh cho 03 hộ dân. Thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ: 15 hộ dân, diện tích 1.645,0 m2. Đã nhận bàn giao mặt bằng, diện tích 8.039,7 m2 từ 18 hộ dân, diện tích 5.966,1 m2 và 01 tổ chức, diện tích 2.073,6m2. Ban hành Quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với 34 hộ dân; Tổng hợp hồ sơ, báo cáo UBND thành phố xin chủ trương thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với 32 hộ dân.

Trong năm, UBND quận triển khai thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất đối với 02 dự án, diện tích 11.414,2 m2 và triển khai thủ tục đấu thầu chọn nhà đầu tư thực hiện 01 dự án, diện tích 4.687,62 m2. Trong đó, UBND thành phố Hải Phòng đã phê duyệt chấp thuận kết quả đấu thầu chọn nhà đầu tư Dự án xây dựng Khu nhà ở thương mại kết hợp chỉnh trang đô thị tại số 444 Chợ Hàng. Cùng với đó, UBND quận đã triển khai lấy phương án bồi thường, hỗ trợ, báo cáo Thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt phương án; ban hành Quyết định giá đất làm cơ sở tính giá đất, thu tiền sử dụng đất.

Công tác văn hóa, xã hội được triển khai thực hiện đồng bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân ngày càng cải thiện và nâng cao. Chất lượng giáo dục đào tạo tiếp tục được khẳng định ở cả chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn.

Cải cách hành chính, kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ tiếp tục được chú trọng. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, kiến nghị của cử tri, không để tồn tại trường hợp đơn thư phức tạp, kéo dài gây bức xúc trong dư luận.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Hoàn 16 thành 100% chỉ tiêu tuyển quân với chất lượng tốt.

Công tác phối hợp giữa UBND – Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể quận được phát huy hiệu quả, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong năm 2023 và dự báo tình hình năm 2024, quận Lê Chân quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chỉ tiêu năm 2024 với Chủ đề: “Tăng cường Kỷ cương thu chi ngân sách – Quản lý đất đai, đô thị – Thực hiện Chuyển đổi số”

Trong năm 2024, quận Lê Chân quyết tâm bứt phá để hoàn thành Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh 5 năm 2021-2025 với 21 chỉ tiêu chủ yếu. Với 8 định hướng, nhiệm vụ chủ yếu, quận Lê Chân tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; Tập trung cao cho công tác thu chi ngân sách, đấu giá quyền sử dụng đất; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý đất đai, chỉnh trang đô thị và giải phóng mặt bằng. Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính và thực thi công vụ. Làm tốt công tác an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Bảo đảm hiệu quả cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ cương công vụ, tích cực phòng chống tham nhũng, lãng phí. Tăng cường công tác phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội quận. Giữ vững ổn định chính trị, tăng cường củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo phòng cháy chữa cháy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

jun88

jun88

789win

12Bet

Sex

789win

789win