Theo đó, bà Nguyễn Thị Tân Hoà, con gái ông Nguyễn Như So – Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) DBC, đăng ký bán ra 1 triệu cổ phiếu DBC để giảm sở hữu từ 5.384.977 cổ phiếu, chiếm 2,23% vốn điều lệ, xuống 4.384.977 cổ phiếu, chiếm 1,8% vốn điều lệ.

Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 11/1 đến ngày 7/2/2024. Mục đích là nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.

Mới đây, HĐQT công ty thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ 100% vốn góp, tương đương 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH Lợn giống Dabaco Hà Tĩnh (nay là Công ty TNHH Từ Minh Thanh) do Dabaco Việt Nam sở hữu.

Người nhà Chủ tịch Hội đồng quản trị DBC đăng ký bán ra 1 triệu cổ phiếu
Ảnh minh họa

HĐQT DBC cũng thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024, với tổng doanh thu đạt 25.380 tỷ đồng; lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt 804 tỷ đồng và 729,8 tỷ đồng.

Được biết, 9 tháng đầu năm 2023, Công ty Dabaco Việt Nam ghi nhận doanh thu đạt 8.496 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 18,56 tỷ đồng, giảm 91,9% so với cùng kỳ.

Trong năm 2023, Tập đoàn Dabaco Việt Nam đặt kế hoạch kinh doanh, với doanh thu 24.562 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 569 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm, Công ty Dabaco Việt Nam mới hoàn thành 3,3% so với kế hoạch lãi 569 tỷ đồng

Trên thị trường chứng khoán, hiện giá cổ phiếu DBC được giao dịch quanh mốc 25.800 đồng/cổ phiếu và tăng gần 62% trong 1 năm qua./.