Doanh nghiệp – doanh nhân

PV GAS tích cực xây dựng văn hóa an toàn

NT 20/01/2024 – 22:35

Với đặc thù hoạt động ngành công nghiệp khí, công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) luôn được coi trọng, đặt lên hàng đầu trong hoạt động của Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS).

Hoạt động ATVSLĐ được PV GAS xác định là một trong những yếu tố quan trọng, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển và bảo vệ những thành quả đạt được; đồng thời cũng nhằm bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho người lao động.

Trong quá trình sản xuất kinh doanh, PV GAS luôn thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về ATVSLĐ; chú trọng tuyên truyền, triển khai hiệu quả công tác đào tạo, tập huấn, các hoạt động phong trào,… nhằm nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả; sẵn sàng ứng phó các nguy cơ, rủi ro về ATVSLĐ. Đặc biệt, PV GAS đã xây dựng được mạng lưới ATVSV có chuyên môn nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm, được đào tạo tập huấn kiến thức ATVSLĐ thường xuyên. Đây chính là nòng cốt để củng cố và duy trì công tác ATVSLĐ tại tất cả các đơn vị của PV GAS, đóng góp nhiều kiến nghị cải tiến, giúp ngăn ngừa các nguy cơ trong mọi mặt hoạt động của ngành công nghiệp khí.

h1.-doi-pccc-kdn.jpg
PV GAS giành được nhiều giải thưởng của ngành và địa phương về lĩnh vực ATVSLĐ

Công tác tuyên truyền, tập huấn, nâng cao nhận thức cho cán bộ công nhân viên Công ty về bảo vệ môi trường và ATVSLĐ được tổ chức thường xuyên, lồng ghép các quy chế, quy định, kế hoạch hoạt động thông qua các hội thi, hội thao, hội nghị về công tác ATVSLĐ, diễn tập phòng cháy chữa cháy tại các công trình khí; tổ chức tập huấn, huấn luyện bổ sung kiến thức chuyên môn, nhận diện các mối nguy, rủi ro… thu hút hàng nghìn lượt CBCNV-NLĐ tham gia.

Cùng với đó, PV GAS cũng quan tâm giám sát, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động nhằm đảm bảo việc cấp phát phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động đúng chủng loại và theo đặc thù của từng ngành nghề, lĩnh vực hoạt động; các phương tiện phòng cháy chữa cháy bảo vệ an toàn chung được trang bị đầy đủ và thường xuyên được duy tu, bảo dưỡng.

Xác định nền tảng tạo đà bứt phá là thúc đẩy chuyển đổi kép song hành chuyển đổi số cùng chuyển đổi xanh, PV GAS đã triển khai áp dụng phần mềm đóng góp ý tưởng sáng kiến, góp phần thúc đẩy phong trào sáng kiến cải tiến trong toàn Tổng công ty phát triển mạnh mẽ; qua đó phát huy nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật về bảo hộ lao động, cải tiến thiết bị – máy móc – công nghệ nhằm cải thiện điều kiện môi trường làm việc, giảm nhẹ sức lao động.

h2.-khen-thuong-nguoi-tho-gioi.jpg
CBCNV-NLĐ đã có nhiều sáng kiến cải tiến được công nhận và tôn vinh

Với nỗ lực, chung tay, đồng hành của lãnh đạo và CBCNV, trong suốt quá trình hoạt động, công tác ATVSLĐ của PV GAS luôn được đảm bảo, đóng góp quan trọng vào những thành tựu phát triển doanh nghiệp. Các công trình khí đều trở thành các điểm sáng “xanh – sạch – đẹp”; điều kiện làm việc của người lao động ngày càng được cải thiện, nâng cao.

Thời gian tới, PV GAS tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, triển khai các hoạt động về ATVSLĐ; đẩy mạnh các phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đổi mới công nghệ, cải thiện điều kiện làm việc; khuyến khích các biện pháp thiết thực nhằm hạn chế tai nạn lao động và thực hiện tốt chế độ chính sách về ATVSLĐ trong doanh nghiệp; tiếp tục tích cực tham gia, giám sát việc triển khai thực hiện các chương trình, hành động về ATVSLĐ trong hành trình phát triển bền vững.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

jun88

jun88

789win

12Bet

Sex

789win

789win