Các trường hợp ủy quyền theo Quyết định này được sử dụng con dấu của Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng. Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được ủy quyền bảo đảm đúng quy định của pháp luật; tổng hợp, báo cáo định kỳ về UBND thành phố (đồng thời gửi Sở Nội vụ theo dõi, tổng hợp) kết quả thực hiện ủy quyền trước ngày 31/10 hàng năm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

jun88

jun88

789win

12Bet

Sex