ĐBQH Nguyễn Hải Dũng (Nam Định): Mang lại những động lực mới cho sự phát triển của đất nước

Thể hiện một Quốc hội luôn đổi mới, hành động quyết liệt vì lợi ích của đất nước và Nhân dân -0

Việc Quốc hội tổ chức Kỳ họp bất thường lần thứ Năm để xem xét, quyết định thông qua 2 Luật và 2 Nghị quyết ngay trong những ngày đầu năm 2024 là sự khởi đầu tốt đẹp trong hoạt động của Quốc hội, đặc biệt là trong công tác lập pháp. Những nội dung Quốc hội xem xét, quyết định trong Kỳ họp lần này đều là những vấn đề lớn, quan trọng để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, những “điểm nghẽn” hiện nay. Ví dụ như Luật Đất đai (sửa đổi) và Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) được Quốc hội thông qua với tỷ lệ tán thành cao đã tạo thêm nhiều niềm vui, kỳ vọng cho cử tri và Nhân dân cả nước. Bởi đây là 2 Luật có tác động sâu rộng đến đời sống kinh tế – xã hội, góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn vừa qua. Thực tế cho thấy, nhiều vấn đề nếu không được tháo gỡ kịp thời thì sẽ là lực cản lớn trong nỗ lực hoàn thành mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của năm 2024 nói riêng và của cả nhiệm kỳ nói chung.

Qua Kỳ họp bất thường lần này, có thể thấy, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội đã làm việc khẩn trương, trách nhiệm; các đại biểu Quốc hội cũng rất nỗ lực nghiên cứu tham gia đóng góp ý kiến sâu sắc, sát với thực tiễn, với mong muốn duy nhất là: quyết sách của Quốc hội sẽ mang lại những động lực phát triển mới của đất nước, như tinh thần Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã nhấn mạnh trong phát biểu bế mạc Kỳ họp “lập pháp chủ động, giám sát hiệu quả, quyết sách kịp thời, bứt phá phát triển”.

Tôi kỳ vọng, với các Luật và Nghị quyết đã được Quốc hội thông qua, Chính phủ sẽ tổ chức triển khai hiệu quả, kịp thời, nhanh chóng ban hành các nghị định, văn bản hướng dẫn chi tiết; các địa phương, bộ, ban, ngành phối hợp chặt chẽ cùng nhau trong tổ chức thực hiện để sớm đưa các Luật, Nghị quyết vào cuộc sống. 

ĐBQH Lê Thị Thanh Lam (Hậu Giang): Giải quyết kịp thời các vấn đề của cuộc sống, đáp ứng yêu cầu của cử tri

Thể hiện một Quốc hội luôn đổi mới, hành động quyết liệt vì lợi ích của đất nước và Nhân dân -0

Sau 3,5 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, Kỳ họp bất thường lần thứ Năm đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình nghị sự. Thành công của Kỳ họp tiếp tục khẳng định trách nhiệm, nỗ lực, quyết tâm cao của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan, tổ chức liên quan trong công tác chuẩn bị, tiến hành Kỳ họp; đồng thời thể hiện sự đổi mới hoạt động của Quốc hội, ngày càng nâng cao chất lượng các luật và nghị quyết, đóng góp vào thành công chung của nhiệm vụ lập pháp cả nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV. Công tác điều hành của Chủ tọa tại các phiên họp linh hoạt, phát huy dân chủ, trí tuệ của các đại biểu Quốc hội cũng như các cơ quan thẩm tra, tiếp thu, giải trình.

Một trong những nội dung vô cùng quan trọng tại Kỳ họp lần này là Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Đất đai (sửa đổi). Trải qua quá trình lấy ý kiến, tiếp thu, chỉnh lý thận trọng, kỹ lưỡng, thấu đáo, toàn diện, Luật Đất đai (sửa đổi) đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu đặt ra, đạt được sự đồng thuận cao. Thảo luận tại Kỳ họp, các đại biểu Quốc hội đã có nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết, cụ thể, làm rõ thêm một số vấn đề. Việc thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) tại Kỳ họp này đã giải quyết được những vướng mắc từ thực tế; đáp ứng yêu cầu hoàn thiện đồng bộ chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai phù hợp với thể chế phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, để nguồn lực đất đai được quản lý, khai thác, sử dụng tiết kiệm, bền vững và hiệu quả cao nhất.

Để Luật Đất đai (sửa đổi) phát huy hiệu quả, Chính phủ và các bộ, ngành liên quan cần khẩn trương xây dựng, ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn việc chuyển tiếp đúng quy định, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp; tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về đất đai, hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu số và hệ thống thông tin quốc gia về đất đai.

Thành công của Kỳ họp bất thường lần thứ Năm và các kỳ họp bất thường trước đó đã chứng minh tính đúng đắn, hiệu quả của việc tổ chức các kỳ họp bất thường. Qua đó, tiếp tục khẳng định Quốc hội luôn đồng hành với Chính phủ, giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề cuộc sống đặt ra, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri; góp phần quan trọng và tạo cơ sở pháp lý tiếp tục thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

ĐBQH Hồ Thị Minh (Quảng Trị): Thể hiện rõ tinh thần cẩn trọng, luôn đề cao chất lượng và hiệu quả của Quốc hội

Thể hiện một Quốc hội luôn đổi mới, hành động quyết liệt vì lợi ích của đất nước và Nhân dân -0

Tại Kỳ họp bất thường lần thứ Năm, Quốc hội đã xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng, cấp bách, không chỉ tác động đến việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của năm 2024 và cả nhiệm kỳ mà còn có ý nghĩa căn cơ, chiến lược, lâu dài. Các quyết đáp này tiếp tục khẳng định sự quyết tâm và chủ động của Quốc hội trước cử tri và Nhân dân, là một minh chứng cho tinh thần “lập pháp chủ động, giám sát hiệu quả, quyết sách kịp thời, bứt phá phát triển” được Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh tại phát biểu bế mạc Kỳ họp.

Tính từ đầu nhiệm kỳ đến nay, bên cạnh 6 kỳ họp thường lệ, trước đòi hỏi cấp bách của cuộc sống, Quốc hội đã tổ chức 5 kỳ họp bất thường xem xét, quyết định các vấn đề trọng đại của quốc gia. Đây là minh chứng rõ nét cho một Quốc hội luôn đổi mới, hành động quyết liệt vì lợi ích của đất nước và Nhân dân.

Dấu ấn quan trọng của Kỳ họp này là Quốc hội đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi), một trong những nhiệm vụ lập pháp quan trọng nhất của Quốc hội Khóa XV. Quá trình xây dựng, hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi) đã nhận được sự quan tâm của đông đảo cử tri và người dân, vì đất đai có vai trò rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới người dân và doanh nghiệp. Dự án Luật đã được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan, tổ chức hữu quan chuẩn bị rất trách nhiệm, kỹ lưỡng, công phu qua nhiều vòng, nhiều bước, thực hiện lấy ý kiến của Nhân dân, với trên 12 triệu lượt ý kiến đóng góp cho nội dung dự án Luật. Quốc hội xem xét dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại Kỳ họp bất thường lần thứ Năm theo quy trình đặc biệt và tất cả ý kiến đại biểu Quốc hội đã được tiếp thu, giải trình. Điều đó cho thấy tinh thần cẩn trọng, luôn đề cao chất lượng và hiệu quả của Quốc hội.

Là một đại biểu Quốc hội đại diện cho vùng dân tộc thiểu số tại tỉnh Quảng Trị nói riêng và cả nước nói chung, tôi quan tâm vấn đề giao đất cho người dân tộc thiểu số và các chính sách miễn giảm tiền sử dụng đất cho đối tượng này. Bởi, hiện nay, đất tự nhiên không còn, nên đất cho người dân vùng dân tộc thiểu số, nhất là đất ở, đất sản xuất cho người dân khu vực biên giới càng cần được quan tâm nhiều hơn. Có thể thấy, Luật Đất đai (sửa đổi) được thông qua cùng Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia chắc chắn sẽ tháo gỡ những vướng mắc trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, góp phần thúc đẩy sự phát triển, nâng cao thu nhập và chất lượng đời sống cho người dân.

Ngay sau Kỳ họp, Chính phủ cần bố trí nguồn lực, chuẩn bị ngay các điều kiện bảo đảm, ban hành và triển khai kế hoạch cụ thể để nhanh chóng đưa Luật vào cuộc sống; xây dựng và chỉ đạo các Bộ, ngành sớm ban hành đầy đủ các hướng dẫn thi hành, bảo đảm đúng tinh thần của Luật, đáp ứng được yêu cầu, công tác quản lý.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

jun88

jun88

789win

12Bet

Sex

789win

789win