Ngày 4/1/2024, Sở Tài chính tỉnh Bến Tre tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện thu, chi NSNN, tài sản công năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. 

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre, năm 2023 kinh tế – xã hội của Tỉnh có sự phục hồi và đạt một số kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Một số công trình, dự án trọng điểm được khởi công xây dựng. Công tác an sinh xã hội, hỗ trợ người dân, người lao động được triển khai hiệu quả…

Lãnh đạo UBND tỉnh Bến Tre tiếp tục đồng hành cùng với cơ quan tài chính, Cục Thuế tỉnh Bến Tre, Chi cục Hải quan tỉnh Bến Tre đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện quản lý thu, chi ngân sách theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính, công khai, minh bạch phục vụ tốt cho người dân và doanh nghiệp.

Năm 2023, kết quả thu NSNN trên địa bàn tỉnh Bến Tre đạt 103,70% dự toán Trung ương, đạt 100,53% dự toán địa phương; Thu nội địa đạt 103.84% dự toán Trung ương, đạt 100,59% dự toán địa phương. So với dự toán Trung ương giao có 12/18 khoản thu, sắc thuế đạt và vượt và có 6/18 khoản thu, sắc thuế đạt thấp so với dự toán. So với dự toán địa phương giao có 10/18 khoản thu, sắc thuế đạt và vượt và có 8/18 khoản thu, sắc thuế đạt thấp so với dự toán.

Chi ngân sách năm 2023 đạt 79,55% dự toán địa phương; trong đó, chi thường xuyên đạt tỷ lệ 92,29% dự toán, chi đầu tư phát triển đạt 69,88% kế hoạch vốn năm 2023.

Về tình hình giải ngân vốn đầu tư năm 2023, báo cáo từ KBNN Bến Tre cho biết, tính đến ngày 22/12/2023, kế hoạch năm 2023 nguồn vốn ngân sách trung ương là 1.727 tỷ đồng, lũy kế giải ngân 1.455 tỷ đồng, đạt 84,25%; nguồn vốn ngân sách địa phương là 6.685 tỷ đồng, lũy kế giải ngân 4.436 tỷ đồng, đạt 66,36%. Ước tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 của tất cả các nguồn vốn đạt 89,56% so với kế hoạch.

Căn cứ tình hình, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, Bến Tre phấn đấu chỉ tiêu thu NSNN năm 2024 là 5.900 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 5.760 tỷ đồng.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành Tài chính tỉnh Bến Tre đã đạt được trong năm 2023, tạo thế và lực mới để tiếp tục phát triển mạnh mẽ và bền vững hơn trong những năm tiếp theo.

Về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, ông Nguyễn Trúc Sơn đề nghị Sở Tài chính tỉnh Bến Tre thực hiện thu chi NSNN năm 2024 theo đúng Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND kế hoạch của UBND Tỉnh. Đặc biệt, chú trọng công tác giám sát, thanh tra tài chính về sử dụng ngân sách, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

jun88

jun88

789win

12Bet

Sex