Củng cố niềm tin của nhà đầu tư để thúc đẩy thị trường chứng khoán Thị trường chứng khoán năm 2024: Kỳ vọng phục hồi tích cực Tích cực triển khai các giải pháp để nâng hạng thị trường chứng khoán
Thứ trưởng Bộ Tài chính nêu 4 nhiệm vụ cho tiến trình nâng hạng thị trường chứng khoán
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi trả lời báo chí về nâng hạng thị trường chứng khoán. Ảnh: HD

Theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi theo các tiêu chí của thị trường chứng khoán quốc tế là mục tiêu mà Chính phủ đã đặt ra và chỉ đạo, nhất là tại quyết định của Chính phủ về chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030.

Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030 của Chính phủ đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi theo tiêu chuẩn phân hạng thị trường chứng khoán của các tổ chức quốc tế.

Cùng với đó là tích cực hội nhập thị trường tài chính, chứng khoán thế giới, đáp ứng yêu cầu về an ninh tài chính, nâng cao khả năng cạnh tranh, quản trị rủi ro, đưa vào áp dụng các chuẩn mực và thông lệ quốc tế; hướng tới đạt trình độ phát triển của nhóm 4 nước dẫn đầu khu vực ASEAN vào năm 2025.

Vì thế, Thứ trưởng cho biết, Bộ Tài chính xác định đây là mục tiêu bao trùm để cùng phấn đấu với các bộ, ngành liên quan và các thành viên trong thị trường hướng tới và đạt được mục tiêu này. Nhưng để đạt mục tiêu vào năm 2025 thì năm 2024, theo Thứ trưởng là còn nhiều việc phải triển khai thực hiện.

Đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính đã nhấn mạnh đến 4 nhiệm vụ mà Bộ cùng các bộ, ngành phải thực hiện và thực hiện tốt.

Cụ thể, thứ nhất là xử lý được vấn đề về ký quỹ trước khi giao dịch với các nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư nước ngoài. Bởi theo quy định hiện hành thì nhà đầu tư nước ngoài phải ký quỹ 100% – theo đánh giá của các tổ chức quốc tế thì đây là rào cản, nên cần sửa đổi để nâng hạng. Vì thế, Bộ Tài chính đã phối hợp với các tổ chức quốc tế để xem xét và đánh giá, trình cấp có thẩm quyền phương án tốt và khả thi nhằm xử lý tốt vấn đề này. Thứ trưởng nhấn mạnh, giải quyết được yêu cầu về ký ký quỹ trước khi giao dịch là vấn đề quan trọng và cốt yếu.

Thứ hai là minh bạch, rõ ràng về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với doanh nghiệp niêm yết và giao dịch. Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho hay, Bộ Tài chính đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để giúp công bố các thông tin này một cách rõ ràng nhất, thực hiện song ngữ Anh – Việt trên các phương tiện thông tin của Bộ và thị trường. Đồng thời là yêu cầu các doanh nghiệp niêm yết cập nhật thường xuyên, tuân thủ các quy định và minh bạch về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Thứ ba là vấn đề minh bạch thông tin của doanh nghiệp niêm yết, phải thực hiện song ngữ Anh – Việt. Với vấn đề này, ngay trong nửa đầu năm 202, Bộ Tài chính sẽ triển khai, yêu cầu các doanh nghiệp niêm yết phải sắp xếp và có bước đi phù hợp trong việc công bố thông tin trên thị trường đến khi kết thúc năm 2024.

Thứ tư là chủ động để sớm đưa vào vận hành hệ thống giao dịch chứng khoán mới, đảm bảo các yêu cầu về giao dịch, thanh toán, lưu ký… của thị trường chứng khoán.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh, để xem xét, đánh giá nâng hạng thị trường chứng khoán thì còn phụ thuộc vào nhiều các quy định pháp lý, được thể hiện bằng văn bản pháp lý nhưng cũng được thể hiện trên thực tế thị trường, thì mới được nhà đầu tư nước ngoài và các tổ chức quốc tế đánh giá nâng hạng theo tiến độ và mục tiêu về nâng hạng thị trường đã đề ra.

Đồng thời, Thứ trưởng cũng cho hay, dù việc thực hiện mục tiêu là rất quan trọng nhưng trong bất kỳ giải pháp nào thì Bộ Tài chính cũng đảm bảo về quản trị được rủi ro, nhất là rủi ro hệ thống để đảm bảo thị trường vận hành an toàn, bền vững.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

jun88

jun88

789win

12Bet

Sex