Có gần 200 đại biểu tham dự Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Ngày biên phòng toàn dân giai đoạn 2019-2024 tỉnh Trà Vinh
Có gần 200 đại biểu tham dự Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2019 – 2024 tỉnh Trà Vinh

Trà Vinh là tỉnh thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), có 7 huyện, 1 thị xã, 1 thành phố nằm giữa sông Tiền và sông Hậu, dân số trên 1,05 triệu người; có 3 dân tộc chính là Kinh, Khmer, Hoa (trong đó dân tộc Khmer chiếm 31,53%). Khu vực biên giới biển của tỉnh có 9 xã, 2 thị trấn thuộc các huyện Châu Thành, Cầu Ngang, Duyên Hải và thị xã Duyên Hải. Vùng biển của tỉnh có tuyến đường hàng hải Định An đi từ biển Đông qua cửa Định An và luồng cho tàu trọng tải lớn vào sông Hậu vào các cảng nội địa, là đầu mối giao thông quan trọng về giao lưu hàng hóa của khu vực ĐBSCL với các nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Trong những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành quán triệt sâu sắc và phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về “Ngày Biên phòng toàn dân” thu hút đông đảo các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, cán bộ đảng viên và quần chúng Nhân dân tham gia. Nhiều dự án lớn của Trung ương, của tỉnh đầu tư phát triển kinh tế – xã hội, văn hóa và an ninh – quốc phòng đã được triển khai trên khu vực biên giới biển, từng bước cải thiện dân sinh, nâng cao dân trí.

Đồng thời, Chỉ đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, các huyện, thị xã khu vực biên giới biển, các lực lượng vũ trang, các sở, ban, ngành đoàn thể liên quan triển khai thực hiện hiệu quả và tổng kết, rút kinh nghiệm Đề án “Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới” giai đoạn 2017 – 2021, triển khai thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của Quân đội Nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 – 2027” và Đề án “Tổ chức tập huấn chuyên sâu, tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”… 

Bên cạnh đó, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị đã có nhiều chủ trương, giải pháp, cách làm sáng tạo, hiệu quả nhằm tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức về quốc gia, quốc giới, cụ thể hóa các nội dung “Ngày biên phòng toàn dân”. Vì vậy, trong 5 năm qua, quần chúng Nhân dân đã cung cấp cho BĐBP tỉnh 3.197 tin (có 1.617 tin có giá trị, 1.580 tin tham khảo), góp phần giải quyết tốt các vụ việc xảy ra trên khu vực biên giới biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh khu vực biên giới biển quốc gia trong mọi tình huống.

Đại tá Nguyễn Đức Minh, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Trà Vinh phát biểu tại hội nghị
Đại tá Nguyễn Đức Minh – Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Trà Vinh phát biểu tại Hội nghị

Qua 5 năm triển khai thực hiện, “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2019 – 2024 đã xuất hiện nhiều cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến trong tham gia thực hiện phong trào “Ngày Biên phòng toàn dân”; có 12 tập thể, cá nhân được Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương tặng Bằng khen; 56 tập thể và cá nhân được UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bộ Tư lệnh BĐBP tặng Bằng khen; 110 tập thể, cá nhân được Công an, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tặng Giấy khen và 38 cán bộ, Nhân dân được Bộ Tư lệnh BĐBP tặng kỷ niệm chương “Vì chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc”.

Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn trao Bằng khen của UBND tỉnh Trà Vinh cho các tập thể
Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn trao Bằng khen của UBND tỉnh Trà Vinh cho các tập thể

Phát biểu tại Hội nghị, Ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh cho rằng, Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”, giai đoạn 2019 – 2024 để để nhìn lại, đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 5 nội dung Ngày biên phòng toàn dân và đề ra những chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt hiệu quả cao trong những năm tới. Đồng thời, đã có những ý kiến tham luận, đóng góp rất tâm quyết và xác với tình hính thực tế. 

“Các cấp ủy, chính quyền, ban ngành, đoàn thể và toàn lực lượng BĐBP tỉnh đã làm được rất nhiều việc quan trọng, với nhiều hoạt động cụ thể, rất toàn diện, nhiều số liệu chứng minh rất phong phú; thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh nhà trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung của “Ngày Biên phòng toàn dân”; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng Nhân dân về chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Qua đó phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các đoàn thể, của cả hệ thống chính trị và của toàn dân, trong đó BĐBP là lực lượng nòng cốt, chuyên trách, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển; xây dựng xã biên giới vững mạnh, làm cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ biên giới thực sự là sự nghiệp của toàn dân, toàn quân, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước”, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh nhấn mạnh.

Đại tá Nguyễn Đức Minh, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Trà Vinh thừa uỷ nhiệm Bộ Tư Lệnh trao Bằng khen của Bộ Tư lệnh BĐBP cho 01 tập thể và 01 cá nhân
Đại tá Nguyễn Đức Minh, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Trà Vinh thừa uỷ nhiệm Bộ Tư Lệnh trao Bằng khen của Bộ Tư lệnh BĐBP cho 01 tập thể và 01 cá nhân

Bên cạnh đó, Để thực hiện tốt hơn nữa “Ngày Biên phòng toàn dân” trong những giai đoạn tiếp theo, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, các cấp, các ngành cần tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 04/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh “về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. 

Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các địa phương, các lực lượng, các ngành, đoàn thể tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng Nhân dân, vận động mọi người chấp hành tốt các hiệp định, quy chế biên giới, Luật Biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam, Luật Biển Việt Nam; giáo dục cho Nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động của địch. Đặc biệt là nắm và giáo dục ngư dân chấp hành một cách tuyệt đối việc chống đánh bắt, khai thác, thủy sản trái phép (IUU) theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

Đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh biên giới Tổ quốc, mở rộng các hình thức an ninh tự quản tại cộng đồng ấp, khóm, giữ gìn an ninh trật tự địa bàn… Trước mắt tập trung vào các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, địa bàn đồng bào DTTS, vùng sâu, vùng xa; vận động Nhân dân xây dựng cơ sở hạ tầng ở địa phương, kết hợp phát triển kinh tế – xã hội gắn với củng cố quốc phòng – an ninh vững mạnh; tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với quần chúng, củng cố niềm tin của quần chúng với Đảng và Nhà nước, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc….

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn đã trao 24 Bằng khen đến 11 tập thể và 13 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức, triển khai thực hiện “ Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2019 – 2024; Trao Bằng khen của Bộ Tư lệnh BĐBP cho 1 thể và 1 cá nhân; Bộ chỉ huy BĐBP đã trao Giấy khen đến 08 tập thể và 12 cá nhân cùng thành tích trên.

Kiên Giang: Nhiều hoạt động chào mừng Ngày truyền thống BĐBP và Ngày Biên phòng toàn dân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

leo

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

789win

12Bet

789win

789win