Quang cảnh buổi khai mạc huấn luyện

Tham gia huấn luyện có các đồng chí là phó trạm trưởng, kỹ thuật viên ra đa của các trạm trong Trung đoàn; các đồng chí phụ trách công tác kỹ thuật của Trung đoàn và Trung tâm xử lý tin ra đa thuộc Bộ Tham mưu Hải quân.

Thực hành bảo dưỡng, sửa chữa ra đa

Các đồng chí tham gia lớp huấn luyện đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết trong học tập, nghiên cứu nắm nội dung lý thuyết và thực hành ngay trên khí tài trang bị. Kết quả huấn luyện: 100% khá, giỏi (hơn 30% giỏi).

Tin, ảnh: Quang Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

jun88

jun88

789win

12Bet

Sex

789win

789win