Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Thị Quỳnh Hoa – Viện trưởng VKSND tỉnh Hà Tĩnh, các đồng chí ủy viên Ban cán sự Đảng, Ban chấp hành Đảng bộ, Ban chấp hành Công đoàn, lãnh đạo VKSND tỉnh Hà Tĩnh cùng toàn thể cán bộ công chức, người lao động cơ quan VKSND tỉnh.

Hội nghị đã được nghe báo cáo công tác kiểm sát 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024; báo cáo kết quả công tác quản lý, sử dụng kinh phí năm 2023; báo cáo kết quả phong trào thi đua công đoàn năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024; báo cáo công tác thu, chi kinh phí công đoàn năm 2023, báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2023.

Năm 2023, VKSND tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị địa phương. Bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội và Chỉ thị công tác kiểm sát của Viện trưởng VKSND tối cao, các Chỉ thị, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, ngành Kiểm sát Hà Tĩnh đã triển khai thực hiện phong trào thi đua sôi nổi, sâu rộng và đạt được những kết quả tích cực; thực hiện tốt nhiệm vụ theo kế hoạch công tác đề ra, đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu công tác; chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp tiếp tục được nâng cao.

leftcenterrightdel
 VKSND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2024.

Hoạt động của công đoàn có nhiều đổi mới, Ban chấp hành Công đoàn VKSND tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế quy định của Ngành, cơ quan, đơn vị. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đoàn viên; tổ chức thăm hỏi, động viên kịp thời khi đoàn viên và thân nhân của đoàn viên ốm đau, gặp khó khăn trong cuộc sống; cán bộ, đoàn viên tham gia tích cực và có hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…

Với sự nỗ lực của cán bộ công chức và người lao động, năm 2023, VKSND tỉnh Hà Tĩnh đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua, được tặng Cờ thi đua của Chính phủ; 1 tập thể được tặng Cờ thi đua ngành KSND, 1 tập thể được tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh; 2 tập thể được tặng Bằng khen của VKSND tối cao; 1 tập thể được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Bên cạnh đó, 1 cá nhân được công nhận Chiến sỹ thi đua ngành; 10 cá nhân được công nhận chiến sỹ thi đua cơ sở và nhiều cá nhân được tặng thưởng các danh hiệu thi đua xuất sắc khác.

Hội nghị đã diễn ra trong không khí dân chủ, đoàn kết của tập thể công chức, người lao động cơ quan VKSND tỉnh Hà Tĩnh, nội dung thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, đánh giá kết quả công tác đạt được, làm rõ những tồn tại, hạn chế và đề xuất những giải pháp nhằm thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2024 đạt kết quả tốt hơn. Những kiến nghị, đề xuất của công chức, người lao động tại hội nghị được giải đáp thỏa đáng. Hội nghị đã bầu ra Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2024 – 2026.

Hội nghị đã tiến hành phát động phong trào thi đua trong toàn đơn vị, Thủ trưởng chuyên môn và Chủ tịch Công đoàn đã ký kết giao ước thi đua trong năm 2024.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Thị Quỳnh Hoa – Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh Hà Tĩnh đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm 2023, đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần có giải pháp khắc phục trong thời gian tới; tiếp tục đổi mới phương pháp làm việc, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm vụ.

Với sự thống nhất cao, Hội nghị đã thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức năm 2024.

                                                                                            

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

jun88

jun88

789win

12Bet

Sex