(Xây dựng) – Năm 2023, hoạt động đối ngoại của Việt Nam diễn ra sôi động và là điểm sáng nổi bật trong các kết quả, thành tựu chung của đất nước. Thực hiện đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng đề ra “Việt Nam nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa dạng hoá, đa phương hoá quan hệ đối ngoại. Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế”, năm 2023, tập thể cán bộ, công chức, viên chức Vụ Hợp tác Quốc tế đã nỗ lực, quyết tâm, bám sát các mục tiêu, chiến lược, kế hoạch, chương trình công tác của Bộ Xây dựng. Vụ đã tập trung thúc đẩy hợp tác song phương, đa phương theo hướng trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả và đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của Bộ Xây dựng.

Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Nguyễn Trung Thành: Đẩy mạnh hợp tác song phương

Trong năm, các hoạt động hợp tác song phương được triển khai với nội dung phong phú, bám sát nhu cầu của ngành Xây dựng và bắt kịp sự biến đổi của tình hình mới. Vụ đã tổ chức 150 buổi tiếp khách quốc tế; tổ chức 6 đoàn công tác của lãnh đạo Bộ đi nước ngoài và đón 4 đoàn cấp Bộ trưởng các nước vào làm việc; tổ chức ký kết 3 thỏa thuận hợp tác quốc tế; chủ trì tổ chức 5 hội nghị hội thảo quốc tế và cho phép tổ chức 10 hội nghị, hội thảo quốc tế. Các hoạt động đối ngoại đã góp phần quan trọng thúc đẩy hợp tác chuyên ngành, tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng chính sách, hỗ trợ tích cực cho việc nghiên cứu, tham khảo phục vụ xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật ngành Xây dựng. Đồng thời, hoạt động đối ngoại đã tạo cơ hội cho các đơn vị nghiên cứu, cơ sở đào tạo, DN ngành Xây dựng đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu, xúc tiến đầu tư kinh doanh với đối tác nước ngoài.

Vụ đã thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Bộ trưởng trong triển khai các hoạt động hợp tác của Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Cuba và Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Algeria. Đã đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các cơ chế nhằm đảm bảo cung cấp gạo ổn định cho Cuba; kiến nghị các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho DN trong triển khai các thỏa thuận hợp tác thương mại, đầu tư với Cuba; tổ chức thành công chuỗi các sự kiện.

Trong bối cảnh các nước, các tổ chức đều chặt chẽ hơn trong các hoạt động tài trợ, Vụ đã nỗ lực vận động thành công và đang triển khai thực hiện hiệu quả 10 dự án ODA viện trợ không hoàn lại từ các tổ chức quốc tế như JICA Nhật Bản, KOICA Hàn Quốc, SECO Thụy Sỹ, GIZ Đức, ADB, UNDP với nội dung tập trung vào hỗ trợ tăng cường thể chế, nâng cao năng lực, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực quy hoạch và phát triển đô thị bền vững, xanh, thông minh, ứng phó với biến đổi khí hậu, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải…; Đẩy mạnh công tác xúc tiến thu hút FDI cho các DN ngành Xây dựng thông qua các hội thảo, triển lãm, hội chợ.

Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Nguyễn Trung Thành: Đẩy mạnh hợp tác song phương

Năm 2024, Vụ Hợp tác Quốc tế xác định tiếp tục phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại, kiên định thực hiện đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng, bám sát các chủ trương, kế hoạch, chương trình công tác của Bộ Xây dựng nhằm tăng cường hợp tác song phương và đa phương với các trọng tâm sau:

Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác song phương, huy động tốt các nguồn lực từ bên ngoài để thực hiện các chiến lược, kế hoạch, chương trình công tác của Bộ Xây dựng, ngành Xây dựng. Trọng tâm là thực hiện tốt các thỏa thuận hợp tác đã ký kết với các đối tác Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh, Đức, Pháp, Thụy Sỹ, Lào, Cuba, Nga…; Tiếp tục thực hiện tốt công tác tổ chức đoàn ra, đoàn vào, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế.

Tích cực vận động nguồn viện trợ ODA cho các đề xuất dự án mới trong lĩnh vực quy hoạch và phát triển đô thị bền vững, xanh, thông minh, ứng phó với biến đổi khí hậu, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải, trung hòa carbon… Tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực phát triển đô thị, nhà ở, cơ sở hạ tầng; Kết nối các chương trình hợp tác quốc tế để thực hiện các kế hoạch chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng của ngành Xây dựng.

Tiếp tục thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Bộ trưởng trong triển khai các hoạt động trong khuôn khổ Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Cuba và Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Algeria, thúc đẩy hiệu quả hợp tác trong lĩnh vực thế mạnh mà hai bên cùng quan tâm, tăng cường hợp tác thương mại đầu tư giữa DN hai nước.

Tiếp tục tham gia tích cực vào công tác hội nhập kinh tế quốc tế của quốc gia, nghiên cứu, đề xuất và tham gia hiệu quả vào các hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế theo chỉ đạo của Chính phủ, đặc biệt là công tác hậu gia nhập WTO, APEC, CPTPP, EVFTA, RCEP, hợp tác trong khối ASEAN và ASEAN cùng các nước ngoài khối.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

jun88

jun88

789win

12Bet

Sex